ÇEVREYE DUYARLIYIZ


YEŞİL ÇEVRE


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


GERİ DÖNÜŞÜM


YEŞİL ENERJİ

AKRA POLİTİKASI

Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek otellerimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

Akra Hotels tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.
Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir.
Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.
Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.
Akra Hotels, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.
Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm oteller genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak ortak prensibimizdir.
Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yaparız.
Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.
Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz.
Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ
SAYGI

Dünya’da saygın olabilmek için
çevreye ve Dünya’ya saygılıyız…

Misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmekteyiz. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Geri Dönüşüm – Yenilenebilir Enerji

Otelimizde sürdürülebilir turizm uygulamalarımızın bir kısmı…

ATIK YÖNETİMİ – GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR

Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraftı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Akra Hotels olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. Otellerimizde misafirlerimizin çevre broşürüne bilgilendirme yazısı eklenmiş ve destek istenmiştir.

Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimi verilmekte ve atık ayrıştırma departmanlar tarafından takip edilmektedir. Ayrıca genel alan tuvaletlerimizde bulunan etiket uyarı yazılarımız ile tuvalet kâğıtlarının klozete değil çevre ve tesisimiz yararına çöp kovalarına atılması gerektiği konusunda uyarmaktayız.

Tesis genelinde misafirlerimizin atıkları ayrıştırabilmesi için yeterli miktarda çöp kutuları yerleştirilmiştir. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.

Geri dönüşümlü atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için her bölüme her atık için ayrı bidonlar konulmuş ve personele konunun önemi sürekli vurgulanmaktadır.
Tesisimizde birçok alana damacana su konarak tek kullanımlık su tüketimi azaltılmıştır.
Tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.

Otelimizin genel alanlarında tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanılmaktadır.
Kullanılan yağların giderlere dökülmesi personel bilinçlendirme eğitimleri ile engellenmiş ve yağ tutucular sayesinde atık yağların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Kızartmada kullanılan atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek bertaraftı sağlanmaktadır.

2014 Temmuz ayında faaliyetine başlayan Akra Hotels, bugüne kadar geri dönüşümlü malzemeler ayrıştırılmaktadır. Geri dönüşüm rakamlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Yaklaşık 123 ton kâğıt-karton atığın geri kazanımı sağlamıştır. 2.8 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 45 adet yetişmiş çam ağacı ve 238 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.
Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz.

Yaklaşık 123 ton cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir.

Yaklaşık 18 ton metal atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır.

Yaklaşık 108 ton plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Otellerimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertaraftı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz.
Otel içerisinde çeşitli noktalarda doğaya zarar vermemesi için atık pil kutularımız mevcuttur.
2017 yılında otellerimizden toplam 2103 kg tehlikeli atık lisanslı firmalara teslim edilmiştir. Atıkların toplanmasını ve lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafını sağlayarak, bu konuda personele eğitimler vererek bilinçlendirme sağlanmaktayız.

Bitkisel atık yağların geri dönüşüm miktarını her yıl artırmak için çalışmalar yapıyoruz.
2017 yılında da ‟Geri dönüşüm ve Atık Ayrıştırma” ve ‟ Kimyasal Kullanım Eğitimi” verilmiştir. Bu eğitimler konusunda uzman kişiler tarafından verilmiştir.
2017 yılı için hedefimiz otelimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan uygun şekilde tehlikeli atık depolama alanında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı zamanda tehlikeli atık miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir.
Tehlikeli Atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde içermemesine, içerenlerin ise uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriyoruz.

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN
DİĞER FAALİYETLERİMİZ

AKRA

Odalar ve genel mahallerde kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı amacıyla çift cam tercih edilmiştir.

Misafirlerimizin okudukları ve elden çıkarmak istedikleri kitap, dergi ve gazeteleri çöpe atmamaları, otel içindeki kitap okuma alanımıza bırakmaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı şekilde okumak istedikleri kitap, dergi, gazeteleri kitaplığımızdan seçerek almaları konusunda misafirler yönlendirilmektedir.

Misafirlerimiz, kullandıkları tıbbi atıklar, enjektörler ve boş ilaç kutuları, tıbbi atıkların toplanması konusunda eğitimli personelimiz bunları çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde toplamaktadır.

Ömrünü tamamlamış piller için “Atık Pil Kutularımız” bulunmakta ve misafirler eğer var ise kullanılmış pillerini buraya atması konusunda yönlendirilmektedir.

Misafirlerimizin geri dönüşümlü atıkları için genel mekânlara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir.

Misafirlere şehir gezisi sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmekte ve güzergâhlar konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.

Saunalarda gereksiz enerji sarfiyatını engellemek amacıyla zaman kontrol paneli kullanılmaktadır.

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarik edilen ürünlerin % 95’e yakın çok büyük bir kısmı yerel pazardan tedarik edilmektedir.

Tüm otellerimizin atık suları Atık Su Arıtma Tesislerine bağlıdır.
Otellerimizin bahçe sulaması zaman ayarlı sulama sistemleri ile yapılmaktadır. Bahçede mümkün olan her mekânda damla sulama yapılır.

Otelimizde elektronik iletişim (e-broşür, e-flyers, e-newsletter, e-kart vs) kanalları tercih edilmektedir.

Otelimizde tüm broşür ve tanıtım ürünlerinin basımında geri dönüşümlü kâğıt kullanılmaktadır.

Sosyal sorumluluklarımız kapsamında tüm personelimizin katılımı ile halk plajları ve ormanlık alanlarda sezon sonu ve sezon başında “mıntıka temizliği” aktiviteleri düzenlenmektedir.

Otelimiz içinde kullanılan tüm yangın tüpleri ve endüstriyel soğuk hava odalarında ozon tabakasına zararlı CFC (Chlorofluorocarbon) gazları kullanılmamaktadır.

Akra Hotels’ de 114 adet güneş paneli mevcuttur ve sıcak su ihtiyacının bir kısmı bu panellerden sağlanmaktadır. Bu sayede otelimizde doğalgaz tüketiminde ortalama % 20 oranında tasarruf yapılmaktadır.

Otelimizde doğanın, çevrenin korunması, karbon salınımı azaltmak ve misafirlerimizi spora teşvik etmek için bisikletler alınmış, ücretsiz olarak hizmetlerine sunulmaktadır.Daha Detaylı İncelemek İçin Tıklayın.