Hijyen sertifikalarımıza ve işletmelerimizde Covid-19 nedeniyle uygulamakta olduğumuz hijyen uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.
TR
AKRA

Akra Talks Aydınlatma Metni

Ana Sayfa

Akra Talks Aydınlatma Metni

Değerli misafirimiz,

Sirinyali Mah. Lara Cad. No:24 Muratpasa / Antalya adresinde mukim BHM Otelcilik A.Ş Akra Talks etkinliğinde drone, fotoğraf makinası, kamera, telefon vs. yollarda fotoğraf çekilmekte, görüntü kaydı alınmak suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.


Etkinlik ve organizasyonlarda çekilen fotoğraflar ve/veya görüntü kayıtları,
• Televizyonda yahut sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınlarda,
• Yazılı materyaller ve online kanallar ile etkinlik tanıtımlarında,
• Haber metinleri, haber kanalları, haber siteleri, gazete, dergi, bülten gibi yazılı ve görsel basında
• Katılmış olduğunuz etkinliğin basılı, yazılı materyaller ve online kanallar vs. aracılığı reklam, tanıtım ve duyurularında,
• Bir başka etkinliğin yazılı materyaller ve online kanallar vs. reklam, tanıtım ve duyurularında,
• Akra Hotels (ya da var ise etkinlik ortakları) tarafından (Facebook, twitter, instagram, youtube, Pinterest gibi) Sosyal medya hesaplarında,
• Akra Hotels otellerine ait, afiş, broşür gibi yazılı materyallere ait tanıtım görsellerinde
• Akra Hotels otellerine ait, afiş, broşür gibi yazılı materyallerde,
• Etkinliğe ait Akra Hotels otellerine ait, afiş, broşür gibi yazılı materyallerde,
• Akra Hotels otellerine ait internet siteleri gibi online kanallarda,
• Etkinliğe ve etkinlik ortaklarına ait online kanallarda,
• Haber metinleri, haber kanalları, haber siteleri, gazete gibi yazılı ve görsel basında

Kullanım amacıyla sınırlı olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanan kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, hizmetin teminini, tanıtımını, güvenliğini, satışını vs. sağlayan tedarikçiler ve/veya aracı kuruluşlar, grup şirketleri, veri depolama sağlayıcıları, bulut sistemleri paylaşılacaktır.

İlgili kişi olarak, Şirketimize başvurarak,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden zarara uğranılması halinde, zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.


İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Muratpaşa / Antalya” adresine iletilebilecektir. Şirketimiz, bu taleplere, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlar. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise ücret, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Aydınlatma metni ve gizlilik politikalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgiye www.akrahotels.com adresinden ulaşabilirsiniz.